ﺍگه ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺍﮔﺮ ﻛﻪ ﻧﻪ؛ ﺍﻳﻨﻘ...

ﺍگه ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﻳﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ

ﺍﮔﺮ ﻛﻪ ﻧﻪ؛ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﭘﺴﺖ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪﻛﻨﻴﻦ!
حالا خود دانید!!! :)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...