سلامسوره ٨١تکویرپیامبرص فرمودند, هرکس سوره تکویرراقرایت کند ...

سلام

سوره ٨١تکویر
پیامبرص فرمودند, هرکس سوره تکویرراقرایت کند درروز قیامت هنگامی که پرونده های اعمال بندگانش پیش روی همگان قرارمیگیردخداوند اوراازرسوایی درامان میدارد وهرکس دوست دارد روزقیامت به من بنگرد این سوره رابخواند امام صادق ع فوموده اند هرکس سوره تکویرراتلاوت کند دربهشت درپناه خداوزیرسایه خدامشمول کرامت خواهدبود این چیزها برای خدابزرگ نیست سوره تکویر برای چشم, موجب تقویت دیدچشم وبرطرف کننده تاری چشم ودیگردردهای چشم میشود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...