هہ , بـــــرگــــشتے ••• !؟امـــا نـــہ عـــزیـــزم تـــو بـ...

هہ , بـــــرگــــشتے ••• !؟

امـــا نـــہ عـــزیـــزم تـــو بـــراے آرام کردن آن وجدان نداشـــتہ ات آمدے •••
برگـــرد و بـــرو مـــن دیـــگر خواهانت نیستـــم •••
بـــــرو مــــرا با دنیاے زیبــایـــم تنها بــــگذار •••
دنیــاے تـــو ارزانے خـــودت •••
دنیایے کہ تو خدایش باشے خواستار نیستم ••• مخاطـــب خاص دیـــروزم از راهے کـــہ آمدے بـــرگـــرد کہ •••
بهاے عـــوارضے تنهایے مـــن گران است و تـــو فقــیر •••
بـــرو و دیگر برنگـــــرد •••
پل هاے پـــشت سرم را خــــراب کـــردم از عمد •••
راه اشتـــــباه را نباید بـــرگشـــت •••
آینده ام را در دستهاے کــسے دیگر خواهـــــم ساخت •••
کســے که دستانش و آغوشش بوے بے کسے بدهد نـــہ بوے هــر کسے •••

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...