٨۵سوره بروجدرمحشرهمراه پیامبروصالحان بودن, اعطای حسنات, نجات...

٨۵سوره بروج

درمحشرهمراه پیامبروصالحان بودن, اعطای حسنات, نجات یافتن ازگرفتاری , پاداش بزرگ , درامان ماندن ازترس, گرفتن ازشیر اسان شدن برکودک, درپناه خدابودن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...