٨٢ سوره انفطارازبین رفتن حجاب میان اووخداوند درروز قیامت, مس...

٨٢ سوره انفطار

ازبین رفتن حجاب میان اووخداوند درروز قیامت, مستورماندن دشتی ها درقیامت , مانع رسوایی درقیامت, ازادشدن اسیر, اصلاح شدن امرانسان درقیامت , بحشوده شدن گناهان, فزونی نوردیدگان, درمان چشم دردوتاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...