قــول بــده کــه خــواهــی آمــدامــا هــرگــز نیـا!اگــر بی...

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد

امــا هــرگــز نیـا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...