ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻳﺪ،ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻳﺪ،

ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...