ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﻣّﺎ ﻋ...

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ

ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﻣّﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥِ ﺗﻮﺍَﻧﺪ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...