من می خواهم در آینده شهید شوم. برای اینکه... »
معلم خنده اش ...

من می خواهم در آینده شهید شوم. برای اینکه... »

معلم خنده اش گرفته بود، پرید وسط حرفش وگفت :«ببین مهدی جان، موضوع انشاء این بود که در آینده می خواهید چه کاره بشوید. بایددر مورد شغل توضیح بدهی. مثلا پدر خودت چه کاره است؟ »
آقا اجازه، شهید شده...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...