المیحس بالعشگ بعیونه #تلگی افراح...مو مثل العاشگ بعیونه #الف...

المیحس بالعشگ بعیونه #تلگی افراح...

مو مثل العاشگ بعیونه #الف حسره.. کاتلنی خیالک #وانت ماموجود.. وعلی طیوفک #احس بروحی متحضره.. شایلک حلم ضمیته #خاف ایضیع.. حلم اطفال اخضر #بس حلم فقره.. وی نفسک اریدک #تفهم الموضوع.. وتردلی بجوابک ..#وصلت الفکره.. افصل اسمک علیه #وانشغل بیه.. واطرزلک سنینی الحلوه والمره.. یل بیه احسک #وانت غیر احساس.. لاتحسبنی عاشگ #منغلب بامره.. حاچینی بعقل #واتشوف بیه شیوخ.. واحسبنی احبک هیچ #ع الفطره..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است