⇦غیرتی:heavy_check_mark:️ شدن ب هارتو پورت کردن نیست ‌□●○●•:...

⇦غیرتی:heavy_check_mark:️ شدن ب هارتو پورت کردن نیست ‌□●○●•:trade_mark_sign::registered_sign:[]

☆☆●●●No cp●● ☆☆ ⇦غیرت:heavy_check_mark:️ یعنی چشات پاک باشه... :heavy_check_mark:️ツ⇨♡ ⇦غیرت‌:heavy_check_mark:️ یعنی بشی دنیای آجی کوچیکه ⇨ツツ:heavy_check_mark:️➣〇 ⇦غیرت:heavy_check_mark:️ یعنی همسرت ↻∝:writing_hand: ⇦هیچ وقت احساس تنهایی نکنه :black_heart_suit:️♡➣ツ:heavy_check_mark:️⇩ ⇦یعنی چشم امید پدر و مادرت باشی ↯#↻∝ツ ⇦نه مایه آبرو ریزیشون➣:black_heart_suit:️:hourglass:️:heavy_check_mark:️↯ پــِــســَــری ?? کــــــه :heavy_check_mark:️غـِـــیـرَت:heavy_check_mark:️ نـَــــداره :cross_mark: روشــَـــن ?? فـــِـــکــــر:white_question_mark_ornament:نـــیـــسـ :curly_loop: ??بـــــــــــی نـا مــــــوســه ‌ツ:heavy_check_mark:️:heavy_check_mark:️:heavy_check_mark:️➣↯↻ فَداااااااااااااای داداشِ غیرِتیــهـ خُودَمـ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...