"ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ" ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻏﻮﻧﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...

"ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﺳﺖ" ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻏﻮﻧﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ... ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺷﻮ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺷﻮ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺸﻢ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...