تمام اصل های حقوق بشررا خواندم..وجای یک اصل راخالی یافتماصل ...

تمام اصل های

حقوق بشررا خواندم.. وجای یک اصل را خالی یافتم اصل سی ویکم: هرانسانی حق دارد هرکسی راکه میخواهد دوست داشته باشد.....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...