درجنگ باتوچه راحت دلم را بردیبا آن دو چشمتپیروز میدان نبرد ش...


درجنگ باتو
چه راحت دلم را بردی
با آن دو چشمت
پیروز میدان نبرد شدی
سلاح تو
چشم شهلایت بود
که تمام سربازان قلب مرا
شکست داد
فتح کردی قلب مرا
با یک نگاه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار