مرد را ندا آمد اگر آرزوئی داری بکن که برآورده شود.عرض کرد اق...

مرد را ندا آمد اگر آرزوئی داری بکن که برآورده شود.عرض کرد اقیانوس آرام ر اآسفالت خواهم.ندا آمدسخت است آرزوی دیگری کن.گفت قدرتی خواهم که زنان راشناسم ، ندا آمد اقیانوس را ۲ بانده میخواهی یا ۴ بانده!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...