نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دل یک زن تمام دنیای اوست شاه دنیایش باش ای مرد. .

دل یک زن تمام دنیای اوست شاه دنیایش باش ای مرد. .

تمام دنیای یک زن دل اوست

تمام دنیای یک زن دل اوست

تمام دنیای یک زن دل اوست مراقب باشیم نشکند...

تمام دنیای یک زن دل اوست مراقب باشیم نشکند...

بزرگترین دشمن شمع ریـسمانـی است که در دل اوست مراقب دشمن درونمان افکارمنفی باشیم

بزرگترین دشمن شمع ریـسمانـی است که در دل اوست مراقب دشمن درونمان افکارمنفی باشیم

بزرگترین توهین به یک انسان انکارِ رنج اوست...!

بزرگترین توهین به یک انسان انکارِ رنج اوست...!

بزرگترین هنر دختر همیشه به دل نشستن اوست

بزرگترین هنر دختر همیشه به دل نشستن اوست

بزرگترین هنر دختر همیشه به دل نشستن اوست

بزرگترین هنر دختر همیشه به دل نشستن اوست

بزرگترین دین هر کس انسانیت اوست

بزرگترین دین هر کس انسانیت اوست

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست

. . بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست. . . . #یداله_رحیمی_امید . .

. . بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست. . . . #یداله_رحیمی_امید . .

دل یک زن تمام دنیای اوست

دل یک زن تمام دنیای اوست

بزرگترین دشمن انسان افکار پلید اوست

بزرگترین دشمن انسان افکار پلید اوست

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست...

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست...

خدایا... یاری ام کن اگر چیزی شکستم دل نباشد دل یک انسان بزرگترین دارایی اوست

خدایا... یاری ام کن اگر چیزی شکستم دل نباشد دل یک انسان بزرگترین دارایی اوست

تمام دنیای زن دل اوست مراقب باشیم نشکند

تمام دنیای زن دل اوست مراقب باشیم نشکند

بزرگترین ترس یک زن از رها شدن است زن شرایط سخت و بد را تحمل میکند ولی میخواهد مردش رهایش نکند مردی که بتواند به زن امنیت دهد قهرمان اوست...

بزرگترین ترس یک زن از رها شدن است زن شرایط سخت و بد را تحمل میکند ولی میخواهد مردش رهایش نکند مردی که بتواند به زن امنیت دهد قهرمان اوست...

بزرگترین دشمن شمع، ریسمانیست که در دل اوست..........

بزرگترین دشمن شمع، ریسمانیست که در دل اوست..........

بزرگترین دشمن شمع، ریسمانیست که در دل اوست. مراقب دشمن درونمان؛

بزرگترین دشمن شمع، ریسمانیست که در دل اوست. مراقب دشمن درونمان؛ "افکار منفی"٬ باشیم...

تمام دنیای یک زن دل اوست مراقب باشیم نشکند

تمام دنیای یک زن دل اوست مراقب باشیم نشکند