پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت / بیچاره از عشق فقط س...

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت / بیچاره از عشق فقط سوختن آموخت

فرق من و پروانه در این است / پروانه اگر بال و پرش سوخت من از دوری دوستان جگرم سوخت . . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار