‍ :candle:▬▬▬▬๑:broken_heart:๑▬▬▬▬▬:candle::broken_heart::do...

‍ :candle:▬▬▬▬๑:broken_heart:๑▬▬▬▬▬:candle:

:broken_heart::down-pointing_red_triangle:خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی :broken_heart::down-pointing_red_triangle:اثر از یاری ما در دلتان نیست که نیست :broken_heart::down-pointing_red_triangle:انتظارم ز شما بیشتر است از دگران :broken_heart::down-pointing_red_triangle:یک دعای فرجی بر لبتان نیست که نیست :broken_heart::down-pointing_red_triangle:اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک :broken_heart::down-pointing_red_triangle:گریه بر غربت ما در شبتان نیست که نیست :broken_heart::down-pointing_red_triangle:به کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس :broken_heart::down-pointing_red_triangle:یک نفر مرد عمل در صفتان نیست که نیست :broken_heart::down-pointing_red_triangle:تا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب :broken_heart::down-pointing_red_triangle:صبح امید و ظهور در کفتان نیست که نیست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است