ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!ﮐﯿﻨﻪ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯ...ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
ﮐﯿﻨﻪ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺍﺯﻣﺎﺩﺭخویش
ﻭﺑﺎﺭﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯخویشتن ﺧﻮﯾش،
ﺗﺎﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ،
درزﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ،ﻫﻮﯾﺪﺍﺷﻮﺩ
ﻭﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭﺁﻏﺎﺯﮔﺮﺩﺩ!
نقص یاکمبودزیبایی درچهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل میکند
اما کمبود یا نبود اخلاق را،هیچ چهره ی زیبایی نمی تواندتکمیل کند
پایه وبنای شخصیت انسان هابرکردارشان میباشد،وزیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسانهاست.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار