تو با چشمان زیبایی که داریمگر ایمان برایم می گذاری؟؟رقابت می...

تو با چشمان زیبایی که داری

مگر ایمان برایم می گذاری؟؟
رقابت میکنند ای کافر مست
لبانت با کباب بختیاری!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار