وقتی نباشی مهم نیست ، باران ببارد … نباردمن زنده باشم … نباش...

وقتی نباشی مهم نیست ، باران ببارد … نبارد من زنده باشم … نباشم … فرقی که دیگر ندارد وقتی نباشی چه حرفی؟اصلا چه شعری؟چه عشقی؟ وقتی که هرلحظه بی تو ،داغی به دل می گذارد وقتی تو بر لب نداری نام ِمن ِشاعرت را بهتر کسی نام من را دیگر به خاطر نیارد در لحظه ی جان سپردن بهتر که دیگر نباشد چشمان خیسی که من را دست خدا می سپارد نه کوزه…نه نی لبک، نه! در خاک سرد مزارم ای کاش دستان گرمت یک شاخه مریم بکارد این شاعرِ قرن حاضر، این بیت را حافظانه رندانه بر لوح ِ شعرش، طرح تو را می نگارد دیگر به آخر رسیده این نامه و شاعر تو از راه دور و به گرمی دست تو را می فشارد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...