راستشو بخوای یهجورایی میفهممت بیا این اصله صاف بگیر رو سرم ش...

راستشو بخوای یهجورایی میفهممت بیا این اصله صاف بگیر رو سرم شاید این بیمصرفه

تیر از سرش بگذره بهتره تو نزنی تو خیابون میزننش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار