زنی که دستانش پینه دارد، گیسوانش در جوانی سفید شده،ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨ...

زنی که دستانش پینه دارد، گیسوانش در جوانی سفید شده،

ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار