حنیت الک مدمن صرت مارهم الغیرک ولک مجنون بحبک لاان عکلی بدرر...

حنیت الک مدمن صرت مارهم الغیرک ولک مجنون بحبک لاان عکلی بدرررب حبک سلک والغیره کتلتنی کتل صدکنی غاارن من هلک وحساااسی غافلنی ومشه لاا لاا تکلی شووصلک کلب الیحب ماینمنع لاا کضه حاااجز لاا شرک الیل اکضی بالسهر وبًحبک صرررت عالم فلک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار