sobh bekhir o shadey ruze khuby. separy konid man doamo k