:two_hearts:تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت...

:two_hearts:تنها زمانی "صبور" خواهی شد، که "صبر" را یک "قدرت" بدانی

نه یک "ضعف"...

آنچه "ویرانمان" می کند، "روزگار" نیست!
حوصله ی "کوچک"، برای "آرزوهای بزرگ" ماست..

:leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind::leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...