در این گرمـای تـابستـان؛وقتی پیچیده می شـوم میـان سیـاهی ات،...

در این گرمـای تـابستـان؛

وقتی پیچیده می شـوم میـان سیـاهی ات، تنهــا دلخـوشی ام به این اسـت که عرقِ روی ِ پیشـانی ام عرقِ بنـدگی اسـت، نـه عرق شَـرم... بـاور کـن، معنیِ این همه حرارت و گرما را به جان خریدن، تحمـل نیسـت... عشق اسـت ؛ عشق بـه خُـدا... افتخار دل من، هستی چادرت ارثیه حضرت زهراست گلم قدر آن را تو بدان که همین چادر تو بال پرواز تو باشد سوی دیدار #خدا... قدر آن را تو بدان.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار