داداشی جونم تولدت مبارک عزیز دلم خیلی خیلی خییییلللللیییی