انسانها شبیه هم عمرنمیکنندیکی زندگی میکندیکی تحمل...انسانها ...

انسانها شبیه هم عمرنمیکنند

یکی زندگی میکند
یکی تحمل...
انسانها شبیه هم تحمل نمیکنند
یکی تاب می اورد
یکی میشکند...
انسانها شبیه هم نمیشکنند
یکی از وسط دونیم میشود
دیگری تکه تکه...
تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمرمیکند
تکه ای یک روز...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار