چتهـ رفیقـ عاشقـ منچرا سراغـ اونـ کهـ رفتهـ رو داریـ بازمـ م...

چتهـ رفیقـ عاشقـ من

چرا سراغـ اونـ کهـ رفتهـ رو داریـ بازمـ میگیریـ اونـ بر نمیگردهـ پیشتـ بسهـ دیگهـ بهونهـ گیریـ اگهـ بهـ فکر اونـ باشیـ یهـ روزیـ از غصهـ میمیریـ ببینـ چهـ حالـ و روزیـ داریـ تمومـ زندگیتـ شدهـ سهـ چهار تا عکسـ یادگاریـ منتظر یهـ فرصتیـ شروعـ کنیـ بهـ گریهـ زاریـ اینـ قصهـ تقدیر عزیز منـ تو تقصیریـ نداریـ #lady.khalse

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها