بی تو مهتاب شبیباز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدمخیره ب دنبا...

بی تو مهتاب شبی

باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره ب دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم؟! #ALONE-grill

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار