:large_red_circle:یادی بکنیم از وعده‌های کلیدی روحانی:large_...

:large_red_circle:یادی بکنیم از وعده‌های کلیدی روحانی:large_red_circle:


:black_diamond_suit:️مقدمه :
:small_blue_diamond:روحانی در 27 خرداد 92 گفت « وعده‌های انتخاباتی را فراموش نخواهم کرد؛ همه کارها بر مبنای زمان و طبق اولویت‌ها دنبال خواهد شد. » وی همچنین گفت « کلید من کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آنها برنامه دارم »

:black_diamond_suit:️وعده‌های روحانی در انتخابات 92 :
1⃣ بیش از 150 وعده اقتصادی
2⃣ حدود 100 وعده سیاسی
3⃣ 150 وعده فرهنگی و اجتماعی
4⃣ 19 وعده ورزشی
5⃣ 16 وعده رسانه‌ای

:black_diamond_suit:️نتیجه :
:small_blue_diamond:ای کاش آقای روحانی به طور شفاف به مردم گزارش می‌داد از 435 وعده انتخاباتی در سال 92 کدامیک محقق شد و کلید ایشان، کدام قفل را باز کرد ؟
دکتر سراج

:thinking_face:از اون همه وعده شیخ ،آخرش رسیدیم به اجرای تحریمهای دشمن داخل مملکت


باعمار آنلاین روشنگر جمع خودباشید:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index:

https://telegram.me/Ammaronlin
:tulip::tulip::tulip::tulip:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار