سلام دوستان عزیزم...بااجازتون دیگه میخام برم ازبودن درکنا