#قسمت -اولاین روزهادنیا دچار دگرونی های زیادی شدهاصلاقابل مق...

#قسمت -اول

این روزهادنیا دچار دگرونی های زیادی شده اصلاقابل مقایسه باسی سال پیش نیست قدیماهمه چیز ، رنگ وبوی دیگه ای داشت، زندگیا برپایه ی احترام وصداقت پیش میرفت، همه چیز سرجای خودش بود همه چیز به وقت خودش انجام میشد زندگی خیلی ساده بود، وآدمها مثل الان رنگی نبودند. امروز وقتی آقایی به عروسی یکی ازاقوام دور یادوستانش میره، وقتی خانمش رو می بینه، نمیشناسدش!!!! چون که آنقدرخودش رو بامدادرنگی تغییر داده که قابل شناسایی نیست:pensive_face::pensive_face: نمیدانم مگرآن زن برای همسرش درخانه چنین آرایشی نمیکند!!!! نکند آرایش فقط مختص بیرون باشد؟؟:::thinking_face::thinking_face::thinking_face::thinking_face: امروز وقتی به کسی میگویی خواهر برمیگردد و بالحنی فانتزی میگوید من مهرانم!!!!:flushed_face::flushed_face::flushed_face::flushed_face: نمیدانم چشمانم کم سو شده یا او جنسیتش تغییر کرده!!!!:nerd_face: آخه ،هم موهایش شرابی و بلند است، هم پهنی ابروانش نازک شده!!! هم راه رفتنش زنانه:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes: وجایی دیگربه کسی میگویی برادر برمیگردد و باکیفش محکم برسرت میکوبد!!!:face_with_head-bandage::face_with_head-bandage::face_with_head-bandage::face_with_head-bandage::face_with_head-bandage: وقتی اعتراض میکنی میگوید!! مگر کوری نمی بینی، من خانم هستم!!!!!:face_screaming_in_fear::face_screaming_in_fear::face_screaming_in_fear::face_screaming_in_fear: این بار واقعا او راست میگوید ایراد ازچشمان من است:nerd_face::nerd_face: آخردرکشور اسلامی آن هم باداشتن مردمانی باغیرت مگرمیشود خانمی بایک بلوز وشلوار وچهره ای مردانه باشد!!!!:thinking_face::thinking_face::thinking_face: #زنده_باد_غیرت  #حجاب_مایه_حیات_است  #محرم -در -راه-است  #نوشته_باغ بان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها