این 3 تا گل زیبارو میخوام تقدیم کنم به 3 تا داداش گلم که