عکس و تصویر مرغ سحرناله سرکنداغ مرا تازه‌تر کنزآه شرربار این ق...

مرغ سحرناله سرکن
داغ مرا تازه‌تر کن
زآه شرربار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پربسته!زکنج قفس درآ
نغمهٔ #آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را
پرشرر کن
ظلم ظالم،جورصیاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا!ای فلک!ای#طبیعت!
#شام تاریک مارا #سحر کن
نوبهار است#گل به بار است
ابر چشمم ژاله‌بار است
این #قفس چون دلم تنگ و#تار است
شعله فکن در قفس،ای آه آتشین!
دست طبیعت!گل عمر مرا مچین
جانب عاشق،نگه ای تازه گل!از این
بیشترکن
مرغ بیدل!شرح #هجران مختصر،مختصر،مختصرکن
عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا پی‌سپر شد
نالهٔ عاشق،ناز #معشوق
هر دو دروغ و بی‌اثر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد
از پی دزدی #وطن و #دین بهانه شد
دیده تر شد
ظلم مالک،جور ارباب
زارع از غم گشته بی‌تاب
ساغر اغنیا پر #می ناب
جام ما پر ز خون جگر شد
ای دل تنگ!ناله سر کن
از قویدستان حذر کن
از مساوات صرفنظر کن
ساقی گلچهره!بده #آب آتشین
پردهٔ #دلکش بزن، ای یار دلنشین!
ناله برآر از قفس،ای #بلبل حزین!
کز غم تو،سینهٔ من پرشرر شد
کز غم توسینهٔ من پرشرر،پرشرر،پرشرر شد
_
#ملک_الشعرای_بهار #ملک_الشعرا_بهار #ملک_الشعرا #محمدتقی_بهار #محمد_تقی_بهار #استاد_شجریان #استاد_شجریان #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #خسرو_آواز_ایران #خسرو_خوبان #سنتی #تصنیف_مرغ_سحر #تصنیف

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...