اين شعر در سازمان ملل، دنيا را لرزاند، اين شعر کانديداي شعر ...

اين شعر در سازمان ملل، دنيا را لرزاند، اين شعر کانديداي شعر برگزيده سال 2012شد که توسط يک کودک آفريقايي نوشته شده و در همان سال در سازمان ملل خوانده شد.

وقتي به دنيا ميام، سياهم
وقتي بزرگ ميشم، سياهم
وقتي ميرم زير آفتاب، سياهم
وقتي مي ترسم، سياهم
وقتي مريض ميشم، سياهم
وقتي مي ميرم، هنوزم سياهم…
و تو، آدم سفيد...
وقتي به دنيا مياي، صورتي اي
وقتي بزرگ ميشي، سفيدي
وقتي ميري زير آفتاب، قرمزي
وقتي سردت ميشه، آبي اي
وقتي مي ترسي، زردي
وقتي مريض ميشي، سبزي
و وقتي مي ميري، خاکستري اي…
و تو به من ميگي رنگين پوست؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...