نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#محله_باصفا رفتم تو یه معدن برای تحقیق گفتم راسته که دوست داشتن کسی که دوستت نداره از کار شما سخت تره؟😊 کل کارگرا با کلنگ افتادن دنبالم ⛏🏃‍♂️😂

#محله_باصفا رفتم تو یه معدن برای تحقیق گفتم راسته که دوست داشتن کسی که دوستت نداره از کار شما سخت تره؟😊 کل کارگرا با کلنگ افتادن دنبالم ⛏🏃‍♂️😂

سخت ترین کار دنیا بعد از کار تو معدن اینه که به یه کیسه کش ثابت کنی چهارجانبه با لیگ قهرمانان فرق داره :)

سخت ترین کار دنیا بعد از کار تو معدن اینه که به یه کیسه کش ثابت کنی چهارجانبه با لیگ قهرمانان فرق داره :)

سخت ترین کار بعد از کار تو معدن،شاد بودن تو ایرانهO_o

سخت ترین کار بعد از کار تو معدن،شاد بودن تو ایرانهO_o

سخت ترین کار دنیا قبل از کار کردن در معدن شعر نوشتن است آخر چیزی جز فکر کردن به تُ چیز دیگری در سر ندارم ... تو هم که خود مطلع شعری چه سرایمت جانا ...

سخت ترین کار دنیا قبل از کار کردن در معدن شعر نوشتن است آخر چیزی جز فکر کردن به تُ چیز دیگری در سر ندارم ... تو هم که خود مطلع شعری چه سرایمت جانا #متیناارغیانی

سخت ترین کار دنیا بعد از کار کردن تو معدن، انتظار کشیدن برای برگشتن معدنکاری که دیگه نمیاد. جان باختن معدن کاران گلستانی تسلیت #بسیج_سایبری

سخت ترین کار دنیا بعد از کار کردن تو معدن، انتظار کشیدن برای برگشتن معدنکاری که دیگه نمیاد. جان باختن معدن کاران گلستانی تسلیت #بسیج_سایبری

سخت تر از کار تو #معدن مادر بودنه؛ مادر اون کارگری که تو معدن زیر آوار مونده #معدن_آزادشهر

سخت تر از کار تو #معدن مادر بودنه؛ مادر اون کارگری که تو معدن زیر آوار مونده #معدن_آزادشهر

دل کندن از آغوشش سخت ترین کار دنیاس ... 💑

دل کندن از آغوشش سخت ترین کار دنیاس ... 💑

میگن بعد کار معدن؛ سخت ترین کار جفت گیری سنجاقکاست

میگن بعد کار معدن؛ سخت ترین کار جفت گیری سنجاقکاست

یکی از سخت ترین کارای دنیا قانع کردن خودته بفهم دوست نداره

یکی از سخت ترین کارای دنیا قانع کردن خودته بفهم دوست نداره

بعد از کار تو معدن و شلاق خوردن، سخت ترین کار دنیا دوست معمولی بودن با اونیه که دوستش داری :]

بعد از کار تو معدن و شلاق خوردن، سخت ترین کار دنیا دوست معمولی بودن با اونیه که دوستش داری :]

بعد از کار تو معدن و شلاق خوردن، سخت ترین کار دنیا دوست معمولی بودن با اونیه که دوستش داری.:] #کیمبول

بعد از کار تو معدن و شلاق خوردن، سخت ترین کار دنیا دوست معمولی بودن با اونیه که دوستش داری.:] #کیمبول

بعد از کار تو معدن، سخت ترین کار باز کردن سر صحبت با کسیه که قدیما باهاش صمیمی بودی..

بعد از کار تو معدن، سخت ترین کار باز کردن سر صحبت با کسیه که قدیما باهاش صمیمی بودی..

سخت ترین کار دنیا اینه که نمیتونی خودتو قانع کنی که دوستت نداره . . . #حقیقت_تلخ

سخت ترین کار دنیا اینه که نمیتونی خودتو قانع کنی که دوستت نداره . . . #حقیقت_تلخ

تظاهر به دوست داشتن کثیف ترین کار تو دنیاس

تظاهر به دوست داشتن کثیف ترین کار تو دنیاس

شانه های تو امن ترین جای دنیاس دوستت دارم

شانه های تو امن ترین جای دنیاس دوستت دارم

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که با تمام وجود دوستت دارد

سخت ترین کار دنیا بی محلی کردن به کسی است که با تمام وجود دوستت دارد