تَـرس از هـیـچ چـیـز نـدارم . . .وقـتی یقـین دارم بیـشـتر از...

تَـرس از هـیـچ چـیـز نـدارم . . .

وقـتی یقـین دارم بیـشـتر از مـن . . .
کســی دوسـتـت نــــخـــواهــد داشـــت . . .
بیــشتـر از من کســی طاقتِ بــی محلی هـایت را نـدارد . . .
بُــــ ــرو !!!!
تــرس بــرای چــه ؟؟

وقتــی می دانـم یـک روز تُــف می اندازی بــه روی تمــام آنهــایی کــه . ...
بـه خـاطـرشان مـن را از دسـت دادی . . . !!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است