پیام تسلیت امیر محمد زند برای فوت علی طباطبایی-مراسم ختم