پیام تسلیت امیر حسین رستمی برای فوت علی طباطبایی-مراسم خت