ویژه کنید
عکس و تصویر الهی خوشبخت شی با عشق جدیدت چقدر بهت میاد لباس سفیدت همه دست میزدن من ...

الهی خوشبخت شی با عشق جدیدت چقدر بهت میاد لباس سفیدت همه دست م...

الهی خوشبخت شی با عشق جدیدت
چقدر بهت میاد لباس سفیدت
همه دست میزدن من گریه کردم
برو مبارکه حلالت کردم

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...