منم فرزند کـــوروش ، خون ایـرانی به رگ دارممنـــــــم ایــــ...


منم فرزند کـــوروش ، خون ایـرانی به رگ دارم

منـــــــم ایــــرانــــی آزاده ، فرزنـــد خشــــایارم

من از پستی من از زاری من از خواری گریزانم

منــم وابســـته آن خــاک - من فـــرزند ایـــرانم


این روز بزرگ برهمه ایرانیان خجسته باد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار