منم فرزند کـوروش خون ایرانی به رگ دارممن از پستی من از زاری ...

منم فرزند کـوروش

خون ایرانی به رگ دارم

من از پستی من از زاری من از خواری گریزانم:victory_hand:️

۷ آبان روزجهانی کوروش برعاشقان و فرزندانش مبارک باد:rose::smiling_face_with_smiling_eyes:

:confetti_ball::party_popper::carp_streamer::balloon::confetti_ball::party_popper::balloon::incoming_envelope::confetti_ball:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است