انشاللهدرپناه پروردگارامروزتون بخیرونیکیحال دلتون خوبوجودتون...

انشالله

درپناه پروردگار امروزتون بخیرونیکی حال دلتون خوب وجودتون سبزوسلامت و زندگیتون غرق درخوشبختی شیرین وعاشقانه باشه :heavy_heart_exclamation_mark_ornament:سلام روزتون بخیر:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: :white_down_pointing_backhand_index::smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_heart-shaped_eyes: @delnavshtekies @delnavshtekies

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار