زیبای من میدانم دوریخیلی دوردستم به تو نمیرسد اگر ممکن هستگه...

زیبای من میدانم دوری


خیلی دور

دستم به تو نمیرسد اگر ممکن هست

گهگاهی در مسیر باد باش اینجا همیشه مشامی هست!

که در انتظارش

عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...