علی طباطبایی و الناز شاکردوست در پشت صحنه اسب سفید پادشاه