من گد ما احبک وکتی بیه احتار ومن گد ما ذکرتک بیک سمانیاصفن و...

من گد ما احبک وکتی بیه احتار

ومن گد ما ذکرتک بیک سمانی

اصفن وی هلی وصرخ وگولن ها
ویسالونی وگولن حبی نادانی

وتترکنی بطریقک غربه لی سنتین
ویسالونی البشر ها شنهی شمتانی

شعلیکم اجاوب انه راضی بهای
حبیبی و امنانی بدربه خلانی

وتودینی اعله موتی وعینی تسال لیش
وگللها چذب لی گلبه ودانی

وی عدوانی تمشی وما زعلت علیک
لابل جیت یمک ویه عدوانی

واحس بضلعی سیفک بس ضحکت ویاه
شاقیته وذبحنی وگلت شاقانی

ویگولون اذبحک چا لیش ساکت
صیح وگللهم چذب ما یوم اذانی

وضمیت انه دمی ابین چف الگاع
وخفت لا تضوج منه اخفیته بلسانی

ارگص لک فرح حتی اقنعک مرتاح
وانه بگاع الجمر بس ربی طفانی

اگص اعله الحقیقه وحتی اعذرک زین
وذا ما لگیت عذرک یعذرک انی

أکشخ بالمنیه وعینی لیک ادور
وذب اعلیها روحی وناسی تنهانی

وانتضر انه چلمه تگول الله ویاک
حتی بهای اگولن ولفی حاچانی

صیح من الگه ضلک بعد کومه اسنین
موش انه الگیتک انت دلانی

علی اشفاف الحلم مرات اشوفک طیف
وتخیل فرحتی بطیفک الجانی

یجرنی من الضلع گلبی ویجیلک ریح
وتخیل گلب من ضلعی جرانی

متحبنی البشر یمی شکثر یحجون
وگلت ایمون هوه بکیفه سوانی

میحبنی واموت هیچ انه اعلیه
چا شیصیر لو فد یوم حبانی
چا شیصیر لو فد یوم حبانی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار