به نام خدابه گمانم اشتباه می گویند،که خدا اول «آدم» را آفرید...

به نام خدا

به گمانم اشتباه می گویند، که خدا اول «آدم» را آفرید و سپس برای پر کردن تنهایی اش «حوا» را.. به گمانم، خدا نخست عشق را آفرید، آنرا به «حوا» بخشید و سپس «حوا» را به «آدم».... اینطور بود که عشق و «حوا» ، یکجا مطعلق به «آدم» شد... همین طور اشتباه می گویند، «که همه ی مردها باطنی پلید دارند..» چطور می شود ،« مرد» که در بدو خلقتش ،عشق را به بهای بهشت خرید، پلید باشد... «او» حاضر است، بخاطر «تو» از بهشت به زمین بیاید.. پس آنقدر قدرتمند هست که برایت از زمین , بهشت بسازد... باور نمیکنم ،« مرد » پلید باشد... afsane# as/95/8/16 2:-

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...