مـشکلـ از اونـ بـود منـ هنـو پایـ حرفاممـ(:ولیـ احیانـا دیگه...

مـشکلـ از اونـ بـود منـ هنـو پایـ حرفاممـ(:

ولیـ احیانـا دیگهـ خستهـ شـد ازمــ واقعـا (:
میدونیـ ، حقـ دارنـ منـ یکمـ بـا بقیهـ فرقـ دارمـ(:
رفتارمـ یهـ جوریهـ انگـار رد دادمـ(:
مشکلـ منـ نیـ کهـ بیـ معرفتهـ(:
مشکلـ منـ نیـ نمیـ فهمهـ فرقـ منـو بـا بقیهـ(:
مشکلـ منـ نیـ اونـ اینجـور آدمیهـ(:
#blackpink
#Tataloo

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...